RÓŻANIEC MISYJNY

 

Konkretną formą duchowej pomocy misjonarzom jest tzw. różaniec misyjny zainicjowany przez amerykańskiego biskupa Fultona Sheen’a, którego proces beatyfikacyjny jest właśnie w toku.

Różaniec misyjny polega na modlitwie w intencjach misjonarzy rozsianych na różnych kontynentach świata. Narzędziem tej modlitwy jest różaniec, którego kolorystyka przypomina poszczególne kontynenty:

kolor zielony symbolizuje Afrykę;

kolor czerwony symbolizuje Północną i Południową Amerykę;

kolor biały symbolizuje Europę;

kolor niebieski symbolizuje Australię i Oceanię;

kolor żółty symbolizuje Azję.